Sökning: "Louise Nyström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Louise Nyström.

 1. 1. Förtroendets avgörande betydelse under kristider : En kvantitativ studie om allmänhetens förtroende för myndigheter under covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Malin Nyström; Louise Henriksson; [2021]
  Nyckelord :förtroende; tillit; myndigheter; misstro; covid-19; pandemi; kristider;

  Sammanfattning : Allmänhetens förtroende för myndigheter har en avgörande betydelse i demokratiska samhällen, särskilt under kristider, och därför är förtroende som ämne av global relevans. Tidigare forskning visar att förtroendet för myndigheter generellt har varit lågt under tidigare pandemier, men däremot ser förtroendet för många länder ut att ha ökat under covid-19-pandemin. LÄS MER

 2. 2. Stad i ljus : hållbar utveckling och ljusföroreningar i samband med planering av artificiellt ljus

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Louise Kraft; Matilda Nyström; [2021]
  Nyckelord :sustainable development; social sustainability; light pollution; hållbar utveckling; social hållbarhet; ljusföroreningar;

  Sammanfattning : Today, artificial light is considered to be an obvious part of cities and it can fulfill many functions and purposes. Natural light and darkness are expected to return in longer as well as shorter life cycles of all living organisms since light affects their existence. LÄS MER

 3. 3. Written corrective feedback in the writing classroom for young English Second Language Learners

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Nyström; Milanda Gultekin; [2019]
  Nyckelord :Written corrective feedback; corrective feedback; indirect feedback; direct feedback; ESL; second language learning; writing development;

  Sammanfattning : Feedback can be given in many different forms, and the type that is written and strives to either correct students written errors or support their overall writing ability is suitably enough referred to as written corrective feedback (WCF) of which there are two main types of: indirect and direct WCF. We know that second language writers meet many obstacles, be that lack of motivation and vocabulary or misspellings and phrasal issues; nonetheless, teachers thought processes about what type of feedback to give on what type of error is of importance for the continuation of the development of sound feedback approaches. LÄS MER

 4. 4. Det förstärkta laglottsskyddet : Ett ytterligare skydd för bröstarvingars rätt till laglott

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Louise Nyström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att utreda varför det förstärkta laglottskyddet i 7 kap. 4§ Ärvdabalken kom till, vad bestämmelsen innebär och hur den tillämpas i praktiken. LÄS MER

 5. 5. Dejtingappar och integritet : En studie om hur företag hanterar sina användares integritet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elvira Nyström; Louise Olsson; [2019]
  Nyckelord :dejtingappar; integritetspolicyer; informationsarkitektur; dark patterns; personuppgifter; dataskyddsförordningen; inbyggd integritet; dataskydd som standard;

  Sammanfattning : Previous studies have shown that companies behind applications and websites are using strategic ways of manipulating and misleading their users, often through interface and design. This behavior is described in terms of dark patterns. LÄS MER