Sökning: "Louise Nyström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Louise Nyström.

 1. 1. Written corrective feedback in the writing classroom for young English Second Language Learners

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Nyström; Milanda Gultekin; [2019]
  Nyckelord :Written corrective feedback; corrective feedback; indirect feedback; direct feedback; ESL; second language learning; writing development;

  Sammanfattning : Feedback can be given in many different forms, and the type that is written and strives to either correct students written errors or support their overall writing ability is suitably enough referred to as written corrective feedback (WCF) of which there are two main types of: indirect and direct WCF. We know that second language writers meet many obstacles, be that lack of motivation and vocabulary or misspellings and phrasal issues; nonetheless, teachers thought processes about what type of feedback to give on what type of error is of importance for the continuation of the development of sound feedback approaches. LÄS MER

 2. 2. Det förstärkta laglottsskyddet : Ett ytterligare skydd för bröstarvingars rätt till laglott

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Louise Nyström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att utreda varför det förstärkta laglottskyddet i 7 kap. 4§ Ärvdabalken kom till, vad bestämmelsen innebär och hur den tillämpas i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Dejtingappar och integritet : En studie om hur företag hanterar sina användares integritet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elvira Nyström; Louise Olsson; [2019]
  Nyckelord :dejtingappar; integritetspolicyer; informationsarkitektur; dark patterns; personuppgifter; dataskyddsförordningen; inbyggd integritet; dataskydd som standard;

  Sammanfattning : Previous studies have shown that companies behind applications and websites are using strategic ways of manipulating and misleading their users, often through interface and design. This behavior is described in terms of dark patterns. LÄS MER

 4. 4. Upplevda faktorer som påverkar nyttjandet av friskvårdsförmåner : Ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Orrgard; Louise Nyström; [2018]
  Nyckelord :Motivation; barriers; support; communication; healthcare benefits; Motivation; hinder; stöd; kommunikation; friskvårdsförmån;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka upplevda faktorer som påverkar nyttjandet av friskvårdsförmånerna ur ett medarbetarperspektiv. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med totalt åtta respondenter. LÄS MER

 5. 5. Träning, svett och solsken : en studie om resenärens motiv till att välja en träningsresa

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Trixie Engström Nyström; Sara Ulfhager; Louise Vestling; [2014]
  Nyckelord :Tourism; Special Interest Tourism; Motives; Fitness holiday; Charter holiday; Playitas Resort; Turism; Special Interest Tourism; Motiv; Träningsresa; Chartersemester; Playitas Resort;

  Sammanfattning : A new type of chartered holiday, fitness holiday, has evolved during the last years and has also been mentioned in different media channels. Despite this, fitness holiday is a relatively new and unexplored phenomenon, which caught our interest to further explore this. The desire to travel on a holiday of this type has also increased. LÄS MER