Sökning: "Louise Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Louise Olsson.

 1. 1. En plats för alla : En intervjustudie över folkbibliotekens arbete med unga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Marcus Olsson; Louise Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Ungdomar; unga; folkbibliotek; ungdomsverksamhet; ungdomsbibliotekarie;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to examine how public librarians perceives the library role towards young people. This is done by interviews with four youth librarians in various cities in Sweden and the interviews were analysed with the aid of “the four spaces”. LÄS MER

 2. 2. Digitala resurser i literacyundervisningDigitala resurser i literacyundervisning : En litteraturstudie om vilka fördelar digitala resurser kan erbjuda elevers literacyutveckling samt vilka faktorer som påverkar hur de används

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Olsson; Johanna Jansson; Louise Dannberg; [2021]
  Nyckelord :digital literacy; digitala verktyg; digitala resurser; literacyutveckling; literacyundervisning;

  Sammanfattning : I takt med att samhället förändras utvecklas också Läroplanen. År 2017 reviderades Läroplanen i syfte att implementera mer digital kompetens i undervisningen. Kursplanen i svenska fokuserar till stor del på elevers literacyutveckling men revideringen 2017 har även medfört ett fokus på digitala resurser. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering av kulturbyggnaden Biotopia : Modellering av en byggnad med simulerade energieffektiviseringsåtgärder där kulturvärden ska bevaras

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Linda Goude; Louise Lönn; Olivia Winestedt; Benjamin Hedlund Peters; Hanna Granström; Samuel Sjöqvist; Oskar Olsson; Daira Klucis Lövström; [2021]
  Nyckelord :Energieffektivisering; kulturbyggnad; k-märkning; q-märkning; isolering; fönster; solceller; renovering; kulturmärkt;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to examine how the cultural heritage building Biotopia can optimize its energy usage with 40 % by implementing different measures, without affecting the cultural values of the building. Furthermore, an economical evaluation has been done, to ensure that the measures are a reasonable investment. LÄS MER

 4. 4. Motivationsverktyg inom styrsystemet Beyond Budgeting : En kvalitativ fallstudie beträffande motivationsverktyg inom två svenska tillverkningsföretag

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Louise Eriksson; Emma Olsson; Amanda Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Influencer marketing and its effectiveness on consumers’ attitudes and purchase intention

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erica Wärme; Louise Olsson; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; Online advertising; Attitudes; Influencers; Electronic word-of-mouth; Social media; Purchase intention;

  Sammanfattning : Social media is nowadays one of the best ways to reach new potential customers. Social media platforms allow influencers to promote brands and reach even more customers. These new platforms are relatively untested as regards its effectiveness. LÄS MER