Sökning: "Louise Ovesen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Louise Ovesen.

 1. 1. Choice of antimicrobial treatment for anaerobic infections with Bacteroides spp. in horses

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Louise Ovesen; [2014]
  Nyckelord :Bacteroides spp.; antimicrobials; antibiotics; horse; resistance;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Granulosacelltumörer och dess endokrina påverkan på ston

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Louise Ovesen; [2011]
  Nyckelord :Granulocacelltumör; Thecacelltumör; Äggstockstumör; Beteendeförändringar; Hormonförändringar; Testosteron; Inhibin;

  Sammanfattning : 2,5% av alla tumörsjukdomar som drabbar ston är granulosacelltumörer eller granulosa-thecacelltumörer. Tumörerna är hormonproducerande och påverkar även hormonutsöndringen i andra endokrina organ. LÄS MER