Sökning: "Louise Persson Olsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Louise Persson Olsson.

 1. 1. Medias framställning av kvinnors depression - En kritisk diskursanalys ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Louise Persson; Hannah Olsson; [2020]
  Nyckelord :critical discourse analysis; depression; genus; genus theory; genus teori; media; social constructionism; women; kritisk diskursanalys; kvinnor; media; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera medias framställning av kvinnors depression samt undersöka vilka konsekvenser detta eventuellt kan medföra ur ett genusperspektiv. Vårt urval består av gruppen kvinnor med ett särskilt fokus på hur media konstruerar bilden av den deprimerade kvinnan och hur de beskriver deras depression. LÄS MER

 2. 2. Best customer experience Entering the age of the customer

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Louise Persson Olsson; Annie Runeman; [2015]
  Nyckelord :Customer Experience; Service System; Service Quality and Information system.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background The business environment is constantly changing, and the way companies do business is continuously changing, which is highly apparent in the automotive industry. Adaption is a fact for firms who want to stay in the game, but what will give a company a competitive advantage in this mess of constant changes? The above-mentioned are pointing towards a new era; the age of the customer. LÄS MER