Sökning: "Louise Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Louise Petersson.

 1. 1. Standardisering av Key Audit Matters : En kvantitativ studie om Key Audit Matters i Sverige och Storbritannien

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Louise Karlsson; Oscar Petersson; [2019]
  Nyckelord :Key Audit matters; Standardization; Firm specific; Audit; Audit report; Disclosure.; Key Audit Matters; Standardisering; Företagsspecifik; Revision; Revisionsberättelse; Upplysning;

  Sammanfattning : Bakgrund Key Audit Matters infördes år 2016 i Sverige som en del av den utökade revisionsberättelsen med syfte att göra revisionsberättelsen mer informativ samt företagsspecifik. Key Audit Matters ska tas upp i revisionsberättelsen där revisorn upplyser om de områden som anses vara de mest betydelsefulla riskerna i företaget. LÄS MER

 2. 2. Förpackning och förpackningsavfall : Vem bär ansvar i en tänkt försörjningskedja för en plastförpackning för livsmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Louise Petersson; Michelle Johansson; [2018]
  Nyckelord :förpackning; hållbar förpackning; livsmedelsförpackning; producentansvar; avfallstrappan; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : An increased use of packaging has contributed to an increase of packaging waste. The purpose of this study is to identify how different organizations and consumer in a conceived supply chain affect waste disposal of packaging, how organizations and consumer can act and what obstacles and opportunities they encounter to contribute to a more environmentally friendly food packaging. LÄS MER

 3. 3. MEDBORGARDIALOG- ETT SÄTT ATT SKAPA ACCEPTANS FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD? En statistisk studie av 42 svenska vägprojekt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Petersson; [2017-12-14]
  Nyckelord :public participation; deliberation; procedural fairness; decision acceptance; road constructions; Swedish Transport Administration;

  Sammanfattning : Infrastructure projects sometimes tend to generate protests among the public at a stage when opportunities to affect the implementation of them no longer exists. Considering the costs this creates, both in terms of economic losses and decreasing political trust, it is relevant to examine which factors that can create decision acceptance and legitimacy for infrastructure projects. LÄS MER

 4. 4. Flödesfokuserad verksamhetsutveckling av en akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Karin Arvidsson; Povel Croona; Louise Persson; Anton Petersson; Alice Srand; Felicia Stuhlhofer; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lost in translation : A qualitative study regarding the translation process of social media activities.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Mikaela Andersson; Louise Petersson; [2017]
  Nyckelord :Social media; Translation process; KPIs; Qualitative metrics; Quantitative metrics; Data collection; Data analysis;

  Sammanfattning : Authors: Mikaela Andersson & Louise Petersson Suporvisor: Dan Halvarsson Examiner: Åsa Devine Title: Lost in translation - A qualitative study regarding the translation process of social media activities Keywords: Social media, Translation process, KPIs, Qualitative metrics, Quantitative metrics, Data collection, Data analysis Background: Social media as marketing tools have created many opportunities for marketers and companies that want to increase the social media use. However, the vast amount of data has generated many question marks, so there is a great need to understand how the translation process of social media activities is proceeding to have the ability to understand the effectiveness of the activities. LÄS MER