Sökning: "Louise Rönnestad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Louise Rönnestad.

 1. 1. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt : Observationer och intervjuer av fyra lärare på högstadiet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Louise Rönnestad; [2019]
  Nyckelord :Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; observation; intervju.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare på en högstadieskola i Västra Götalands län i Sverige arbetar på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt. Två mer specifika frågeställningar är: 1. Hur arbetar lärare på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt? 2. LÄS MER

 2. 2. MOTIVATION I ENGELSKA Elever på tre yrkesprogram på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Louise Rönnestad; [2017-08-23]
  Nyckelord :gymnasieskola; engelska; motivation; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet är att undersöka vad som motiverar elever i engelska på tre olika yrkesprogram i gymnasieskolan och hur klasserna i undervisningen arbetar för att påverka motivationen. Tre mer specifika frågeställningar är: 1. LÄS MER