Sökning: "Louise Rönnestad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Rönnestad.

  1. 1. MOTIVATION I ENGELSKA Elever på tre yrkesprogram på gymnasiet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Louise Rönnestad; [2017-08-23]
    Nyckelord :gymnasieskola; engelska; motivation; elevperspektiv;

    Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet är att undersöka vad som motiverar elever i engelska på tre olika yrkesprogram i gymnasieskolan och hur klasserna i undervisningen arbetar för att påverka motivationen. Tre mer specifika frågeställningar är: 1. LÄS MER