Sökning: "Louise Rosén Rhodiner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Rosén Rhodiner.

  1. 1. Länsstyrelsernas bedömningar - skiljer de angående mått i häststall?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Louise Rosén Rhodiner; Josefine Johansson; [2011]
    Nyckelord :häst; stall; mått; byggnad; ventilation; Länsstyrelsen; Länsstyrelser; djurskydd; mindre avvikelse; allmänna råd; bör; bedömningar;

    Sammanfattning : .... LÄS MER