Sökning: "Louise Sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Louise Sandberg.

 1. 1. Magiska möten med naturen : en litteraturstudie om naturen som lärande miljö inom arbetet för ekologisk hållbar utveckling i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Louise Sandberg; Emma Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Ekologisk hållbar utveckling; naturmöte; utbildning för hållbar utveckling; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Forskning visar positiva samband mellan naturmöten, djupare ekologiska kunskaper och miljöattityder. Elever tycker om utomhusundervisning, eftersom de får förstahandserfarenheter och relationen de bygger upp till naturen ändrar deras beteende gentemot den naturliga världen. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas erfarenheter av att närvara vid ett prehospitalt hjärtstopp hos en närstående

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Louise Ask Persson; Caroline Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Anhöriga; Erfarenheter; Hjärtstopp; Hjärt-och lungräddning; Närvara;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige påbörjades hjärt-lungräddning (HLR) på 5785 personer när ett prehospitalt hjärtstopp inträffade under 2017. Överlevnadschansen för dessa personer har ökat med ungefär 160% sedan år 2000 men ändå överlever endast cirka 600. Ett hjärtstopp bevittnas oftast av en anhörig. LÄS MER

 3. 3. Räcker erfarenheten till? : En intervjustudie om bemötande av utåtagerande beteende i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kristofer Sandberg; Louise Herbertsson; [2017]
  Nyckelord :Bemötande; Beteendeproblematik; Utåtagerande beteende; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Bakgrund Beteendeproblem, som det utåtagerande beteendet inräknas i, tar sin grund i att barnet beter sig på ett sätt som inte följer samhällets normer och regler för vad som är accepterat. Orsaker till beteendet kan vara bland annat språkliga, fysiska eller känslomässiga. LÄS MER

 4. 4. Hur dokumenterar sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning patientens avföring och mag/tarmstatus? – Hur stort är ett stort A? Del II.

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Håkansson; Louise Sandberg; [2012-06-21]
  Nyckelord :Assessment; Constipation; Diarrhea; Documentation; Gastrointestinal complications;

  Sammanfattning : Introduktion: Problematiken kring mag/tarmkanalen blir ofta förbisedd och ges lägre prioritet hos patienter inom intensivvården på grund av den högteknologiska miljön och då det i första hand handlar om att hålla patienten vid liv. Flera studier har visat på hur införandet av standardiserade dokument för bedömning av avföring förbättrat för patienter inom intensivvården. LÄS MER

 5. 5. "Man äter inte med snoppen eller musen" : en studie av naturistturismens utvecklingsmöjligheter inom Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Emma Bergsten; Lisa Jakobsson; Louise Sandberg; [2012]
  Nyckelord :naturism; turismutveckling; förutsättningar; nakation; nakenhet; fördomar; sexualisering;

  Sammanfattning : Naturist är ett begrepp som de flesta av oss någon gång har kommit i kontakt med. De flesta drar också snabbt en koppling mellan naturist och nakenhet. Förenklat och något generaliserat är det där kunskapen om naturisten tar stopp. Runt omkring begreppet naturist och nakenhet finns däremot en mängd fördomar. LÄS MER