Sökning: "Louise Sjödin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Louise Sjödin.

 1. 1. Private equity-sponsrade börsnoteringar – något att se upp för?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Måns Ekblad; Fredrik Lindblad; Louise Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Börsnotering; Storbritannien; Underprissättning; Förstadagsavkastning; Private equity; Långsiktig prestation; BHAR.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Private equity-sponsrade börsnoteringar – något att se upp för? Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: FEKH89 Författare: Louise Sjödin, Fredrik Lindblad och Måns Ekblad. Handledare: Amanda Sonnerfeldt och Reda Moursli. LÄS MER

 2. 2. Intellektuell jihad : En analys av Fazlur Rahmans och Taha Jabir al-Alwanis islamtolkningar

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Louise Sjödin; [2011]
  Nyckelord :Fazlur Rahman; Taha Jabir al-Alwani; Koranen; sunna; nytolkning; förnuft; auktoritet; ijtihad; taqlid;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv göra en jämförande textanalys av Fazlur Rahmans och Taha Jabir al-Alwanis tolkningar av islam utifrån teman som bl.a. rör deras syn på tidigare tolkningsmetoder och hur de uppfattar muslimers situation idag. LÄS MER

 3. 3. Nytolkning av sura 4:34 : En undersökning om receptionen av Laleh Balhtiars The Sublime Quran

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Louise Sjödin; [2010]
  Nyckelord :feminist islam; Laleh Bakhtiar; Q 4:34; translation of the Quran; interpretations of the Quran;

  Sammanfattning : This study looks at Laleh Bakhtiar´s ambitions when it comes to The Sublime Quran, her English translation of the Quran. It also contains a look at how it was received in English and American media, and how Bakhtiar and her like-minded defend her interpretation and translation against critics, focusing on verse 4:34... LÄS MER