Sökning: "Louise Wernvik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Wernvik.

  1. 1. Superhjälte eller hjälplöst offer? Vem är vem? : En genusstudie av kvällspressens offerkonstruktioner efter skjutningen på Utöya.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

    Författare :Karin Josefsson; Louise Wernvik; [2012]
    Nyckelord :genus; brottsoffer; kvällspress; utöya; offerkonstruktioner; kön;

    Sammanfattning : On July 22nd 2011, there was a terrorist attack in Norway. First a bomb exploded in the Parliament House, in Oslo; and shortly after that a man shot 69 politically active young people at a camp on the island Utöya. Throughout the weeks to follow, we could read about the victims' stories. They told of tears, fear and heroism. LÄS MER