Sökning: "Louise Wikström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Louise Wikström.

 1. 1. Tretalsmystik?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Louise Wikström; Tilda Höglund; [2022]
  Nyckelord :Könsfördelning; Kanters teori; Styrelse; Ledningsgrupp; Lönsamhet; Business and Economics;

  Sammanfattning : På senare år har andelen kvinnor i styrelse- och ledningsgrupper ökat. Nyligen har internationella studier visat att det finns ett samband mellan andelen kvinnor i styrelser och ett bolags lönsamhet. LÄS MER

 2. 2. "Lager utav oro" : Erfarenheter och farhågor kring graviditet och förlossning, hos förlossningsrädda lesbiska och bisexuella kvinnor och transpersoner

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Louise Jonsson; Johanna Wikström; [2018]
  Nyckelord :Fear of childbirth; FOC; lesbian; bisexual; transgender; LGBTQ; same-sex couples; LGBTQ-couples; pregnancy; childbirth; treatment; social norms; heteronormativity; minority stress; micro aggressions; thematic analysis; qualitative method; Förlossningsrädsla; lesbisk; bisexuell; trans; LBT; HBTQ; samkönade par; LBT-par; graviditet; förlossning; bemötande; normer; heteronormativitet; minoritetsstress; mikroaggressioner; tematisk analys; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Förlossningsrädsla har tidigare främst undersökts hos kvinnor som lever i heterosexuella relationer, och på senare tid även kommit att inkludera deras manliga partners upplevelser av rädsla. Förlossningsrädsla kan påverka negativt under familjebildningen, vilket gör den viktig att uppmärksamma i alla familjekonstellationer. LÄS MER

 3. 3. Demokrativärden och ekonomivärden i EU:s asylpolitik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Wikström; Moa Persdotter; [2014]
  Nyckelord :Asylpolitik; Dublinförordning; idéanalys; demokrativärden; ekonomivärden.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Studien är en idéanalys av Dublinförordningarna från 2007 respektive 2014 och består av en kvalitativ och en kvantitativ analys. Idéanalysen är uppbyggd av två idealtyper som lagts över respektive förordningen som ett raster. Idealtyperna är tagna ur Lennart Lundqvists teori om demokrativärden och ekonomivärden. LÄS MER

 4. 4. Miljökvalitetsnormer Konstruktion, ansvar och genomförande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Wikström; [2014]
  Nyckelord :Miljörätt; Förvaltningsrätt; Miljökvalitetsnormer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I miljöbalkens 5 kap finns regler gällande MKN, vilket riktar sig mot den allmänna miljökvaliteten. Den traditionella miljörätten riktar sig mot störningskällor av olika slag, medan MKN riktar sig mot tillståndet och kvaliteten i miljön utan att rikta sig mot några särskilda störningskällor. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsmäklarbranschens anseende : - Faktorer som påverkar allmänhetens förtroende för fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Louise Uddströmer; Stéphanie Berndtsson; [2012]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; Allmänheten; Förtroende; Faktorer; Lockpriser; Budgivning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Fastighetsmäklarbranschens anseende: - Faktorer som påverkar allmänhetens förtroende för fastighetsmäklare Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Louise Uddströmer och Stéphanie Berndtsson Handledare: Per-Arne Wikström Datum: 2011– Maj Syfte: Huvudsyftet är att försöka komma med tänkbara lösningar på problemet med fastighetsmäklaryrkets dåliga förtroende och hur det och mäklarnas anseende skall kunna förbättras i framtiden. Delsyftet är att kartlägga de viktigaste faktorerna, som påverkar fastighetsmäklarkårens anseende bland allmänheten. LÄS MER