Sökning: "Loukris Dawod"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Loukris Dawod.

  1. 1. "Är det vårat hus bomben har träffat?" : En kvalitativ studie om vuxnas krigsupplevelser från barndomen

    M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Loukris Dawod; [2009]
    Nyckelord :war; trauma; child; crises; adult´s memories of war from childhood; krig; trauma; barn; kris; vuxnas krigsminnen från barndomen;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to illustrate how adult people think that, experiencing a war during their childhood has affected their lives. Questions at issue: 1. what does it mean to live in a war as a child? 2. LÄS MER