Sökning: "Lova Östlund Sylvan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lova Östlund Sylvan.

  1. 1. Att förstå offentlig sektor : En studie baserad på berättelser från förskolans värld

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Anette Lokvist; Lova Östlund Sylvan; [2014]
    Nyckelord :Offentlig sektor; förskola; aktörer; kunskap; makt;

    Sammanfattning : Denna studie handlar om offentlig sektor. Syftet är att förstå offentlig sektor genom att fokusera på en sektion av de olika verksamheter som finns inom kommunal verksamhet, närmare bestämt förskola. LÄS MER