Sökning: "Love Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Love Eriksson.

 1. 1. Sinnesmarknadsföring och hamburgerrestauranger : En studie av Diné Burgers, Burger Love och Bastard Burgers i Örebro

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Simon Andersson; Markus Englund; Love Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mobiltelefonanvändande i kärleksrelationer En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Therese Eriksson; Ronja Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Mobile Phone Use; Interaction; Love Relationships;

  Sammanfattning : Nowadays people in a love relationship are bound to maneuver technology in their everyday life. It creates new patterns in the structure of how love relationships work. This qualitative interview study aims at investigating how couples in a love relationship experience how the interaction between them is affected by mobile phone use. LÄS MER

 3. 3. I jordbrukets periferi : En studie om utvecklingen av agrar bebyggelse i marginella miljöer från stenåldern till järnåldern i Norra Sverige

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Love Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Norrland; Northern Sweden; Neolithization; Early agriculture; Stone Age; Neolithic period; Bronze Age; Late Iron Age; Norrland; Sverige; Jordbruk; Stenåldern; Bronsåldern; Järnåldern; Neolitisering;

  Sammanfattning : The development and establishment of agriculture in Northern Sweden has since long been believed to appear during the Late Iron Age, close to the Viking period, but recent finds from the Bronze Age in Umeå has opened up new discussion of when agriculture first emerged. Although too early to discuss where and when it developed, the material currently available on the topic allows for discussion for how it developed. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhet - en självklarthet! Eller? : En kvalitativ studie om hur förhandling och uppdelning av hushållsarbete sker mellan unga heterosexuella par

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Jannie Sjöström; Clara Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Doing gender; gender equality; gender inequality; negotiation; housework; Att göra kön; jämställdhet; ojämställdhet; förhandling; hushållsarbete;

  Sammanfattning : During the course of this study we have been inspired by Carin Holmbergs essay ’It’s Called Love’ (1993). Our purpose with this study has been to examine how gender works among young Swedish heterosexual couples without children. LÄS MER

 5. 5. Hyperspektral bildanalys av murbruk från Carcassonnes inre stadsmurar : En studie om applikationen av nära infraröd spektroskopi som en icke-destruktiv metod för klassificering av historiskt murbruk

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Love Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Environmental archaeology; Hyperspectral imaging; NIR-spectroscopy; Nondestructive; Historical mortar; PCA-models; Carcassonne;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study and evaluate the application of hyperspectral image analysis as a non-destructive analysis method for historical mortars. This method was applied on 35 sampled mortars in varying sizes and type from the inner walls of the fortified medieval city Carcassonne. LÄS MER