Sökning: "Love Jensen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Love Jensen.

 1. 1. Love Thy Neighbour : En kvantitativ studie om hyresfastigheters påverkan på de närliggande bostadsrättspriserna

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Joel Jensen; Simon Markebeck; [2019]
  Nyckelord :Hyresrätt; segregation; bostäder; difference-in-differences;

  Sammanfattning : Hyresrätt är en populär boendeform i Sverige. Trots det är diskrepansen mellan utbud och efterfrågan stor. LÄS MER

 2. 2. "Sara vill inte att jag sak vara med" : En vetenskaplig eddä om värdegrundsarbete i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Fernanda Calace Cardeo; [2015]
  Nyckelord :Preschool; democracy; values; power; norm; peer culture; conflict management; bullying; Förskola; demokrati; värdegrund; makt; normen; kamratkulturer; konflikthantering; mobbning;

  Sammanfattning : Min essä bygger på tre egenupplevda händelser som speglar den verklighet som jag möter i min vardag som förskollärare. De två första handlar om hur ett barn utesluter och rent av mobbar ett annat barn. Jag har svårt att vara passiv i dessa situationer och vet inte om jag har agerat rätt. LÄS MER

 3. 3. The Swedish anti contraceptive law 1910-1938, showing how the pro contraceptive discourse advocate change

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Karin Andersson; [2012]
  Nyckelord :Hinke Bergegren; Elise Ottesen-Jensen; contraceptives; Lex Hinke; moral; maternal deaths; sexuality; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Background: Sweden was organised against contraceptives through the contraceptive law between 1910 to 1938, causing many women to perform unsafe abortions. Towards the end of the period Sweden became more accepting of contraceptives. LÄS MER