Sökning: "Love Josefsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Love Josefsson.

 1. 1. A study of structural organisational transformation through the lens of an institutional logic perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Love Josefsson; Filippa Sjöstrand; [2019-07-03]
  Nyckelord :Organisational transformation; Institutional logics; Translation; Coexisting logics; Change process; Official authority; State owned company;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Numerisk beräkning av luftmotstånd på en personbil vid kurvtagning

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Aliki Berndtsson; Robin Hagvall; Erik Josefsson; Filip Ljungqvist; Mattias Persson; Love Roos; [2017]
  Nyckelord :CFD; aerodynamik; luftmotstånd; lyftkraft; sidkraft; kurvtagning; DrivAer; MRF;

  Sammanfattning : Inom fordonsindustrin ligger idag stort fokus på att minska utsläpp från personbilar.Ett steg i detta är att minska bränsleförbrukning genom förbättring av fordonensaerodynamik. Bränsleförbrukningen mäts genom standardiserade körcykler som intetar hänsyn till de aerodynamiska förlusterna som uppstår vid kurvtagning. LÄS MER

 3. 3. Läsning, en genusfråga? : En kvalitativ studie om hur genus påverkar femteklassares val av skönlitterära böcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL); Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Josefsson Therese; Fröberg Isabell; [2017]
  Nyckelord :Genus; genre; genusteori; genusstereotyper; litterära genrer; normer; skola; klassrummet; mellanstadiet; skönlitteratur; läsning; kvalitativ forskningsstudie;

  Sammanfattning : The aim of this study is to find out whether gender affects some fifth-graders’ choice of books. The study builds on qualitative research interviews with questions about children’s choice of fiction. It is based on gender theories because we wanted to see whether the pupils’ choice of books follows gender stereotypes. LÄS MER

 4. 4. Logga in och tyck till - Identitetsskapande kommunikation över sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Love Nicklasson; Gustaf Josefsson; Richard Gustafsson; [2010]
  Nyckelord :sociala medier; företagsidentitet; kommunikation; flervägskommunikation; image; facebook; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem och syfte: Sociala medier har för företag skapat en ny kommunikationskanal till kunder. Sociala medier skiljer sig emellertid från hur kommunikation tidigare skett. Kommunikation relaterat till företag kommer inte enbart från företaget själva utan skapas av många olika parter över de sociala medierna. LÄS MER