Sökning: "Love Linden"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Love Linden.

 1. 1. Har kärlekens villkor förändrats? – en kvalitativ studie om unga kvinnor i tinderlandskapet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Julia Lindén; Molly Svensson; [2020]
  Nyckelord :romantisk tinderdejting; Tinder; relationsskapande; digital dejting; The app generation; flytande kärlek; kärlekssmärta; romantiska avvisanden; modernitet; romantic tinder-dating; digital dating; relationship building; liquid love; heartbreak; romantic rejections; modernity; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka unga kvinnors upplevelser av att genom dejtingappen Tinder försöka inleda kärleksrelationer. Urvalet bestod av åtta kvinnor i åldrarna 23–27 år, vilka alla hade använt Tinder i syfte att dejta romantiskt. Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Et in Arcadia Ego: A Class and Gender Analysis of 'Brideshead Revisited' and 'The Secret History'

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Hanne Bovide Lindén; [2017]
  Nyckelord :The Secret History; Brideshead Revisited; Evelyn Waugh; Donna Tartt; Sexuality; Gender; Class; Homosexuality; Academic Novel; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Even though Evelyn Waugh’s Brideshead Revisited and Donna Tartt’s The Secret History were written almost fifty years apart, they share many similarities. They are both forms of academic novels and they both depict the University and College as places excluded from the surrounding world where the characters can act out their desires in their adolescent years before they enter adulthood. LÄS MER