Sökning: "Love Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Love Petersson.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTERS RESONEMANG KRING AKTIVITETSPERSPEKTIVET I HANDREHABILITERING INOM PRIMÄRVÅRDEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Dennis Persson; Love Petersson; [2021-04-20]
  Nyckelord :Hand therapy; Occupational Theory; Primary Care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Handen ligger till grund för att möjliggöra en mängd olika aktiviteter i vår vardag. Inom handrehabilitering i primärvården ligger ett funktionsbaserat perspektiv ofta till grund för hur arbetsterapeuten väljer att gå vidare i sin behandling. LÄS MER

 2. 2. Utfodring av ensilage till slaktsvin : minskar stressen vid inflyttning i slaktsvinsavdelningen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Rebecka Frendin; Anna Petersson; [2019]
  Nyckelord :grovfoder till gris; fiber; utfodringsrekommendationer;

  Sammanfattning : Det finns flertalet faktorer att ta i beaktning inom slaktsvinsproduktionen för en god djurvälfärd och en lönsam produktion för producenten. Olika typer av slagsmål mellan grisar sker när nya individer förs samman, för att upprätta en ny hierarki i gruppen. LÄS MER

 3. 3. Vågar jag älska dig? - hur sjuksköterskan kan främja anknytningen för mammor och deras prematura barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Petersson; Maja Fors; [2013-03-08]
  Nyckelord :Anknytning; delaktighet; föräldrar; neonatologi; prematur; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : År 2011 föddes i Sverige mellan 5600-6700 barn för tidigt. Till dessa räknas de barn som föds före graviditetsvecka 37. Vad som orsakar för tidig födsel är inte helt klarlagt, men vissa faktorer ökar risken så som havandeskapsförgiftning, försvagad livmoderhals eller försämrat hälsotillstånd hos modern. LÄS MER

 4. 4. Baksidan av en god idé : en idéanalys av kriminaliserande lagstiftning mot FGM/C och dess påverkan för afrikanska kvinnor och flickor

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Frida Petersson; [2013]
  Nyckelord :criminalization; culture relativism; women s rights; Female Genital Mutilation Cutting FGM C ; social structures; best interest of the child; Africa; universalism; Human rights; mänskliga rättigheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Africa there are approximately 91,5 million women and girls who have been subject to the traditional practice of Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C). Mothers subject their daughters to FGM/C as an act of love as society regards this to be the process a girl becomes a woman; furthermore a non-circumcised woman is deemed as unfit for marriage. LÄS MER

 5. 5. Monogami är ute, det är nya tider nu: En fallstudie av dejtingsajten Victoria Milan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maja Petersson; Marcela Oderich Linke; [2011]
  Nyckelord :dejtingsajt; otrohet; kärlek; livsstilsreklam; internetdejting; Victoria Milan; online dejting; kontaktannonser; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The company Victoria Milan provides an online dating service aimed at persons who are already within a committed relationship. Their marketing campaign and their slogan make your life more living, have an affair! has led to a record in amount of complaints from the public to the Swedish advertising ombudsman. LÄS MER