Sökning: "Love Rosén"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Love Rosén.

 1. 1. Communication Channel Measurement and Modeling for Inductive Wireless Power Transfer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Love Rosén; [2020]
  Nyckelord :Wireless power transfer; WPT; Qi Specification; Inductive coupling; Wireless charging; Channel modeling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Wireless Power Transfer (WPT) technology has experienced phenomenal success in the application of wireless charging of smartphones. With the Qi Specification becoming the dominant standard, wireless charging's convenience goes beyond cable-free charging to facilitate interoperability between chargers and devices from different vendors. LÄS MER

 2. 2. Words have power: Speech recognition in interactive jewelry : a case study with newcome LGBT+ immigrants

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Anton Poikolainen Rosén; [2017]
  Nyckelord :Interactive jewelry; speech recognition; wearable computing; affective computing; LGBT ; migration; LED-lights.;

  Sammanfattning : This paper addresses a design exploration focusing on interactive jewelry conducted with newcome LGBT+ immigrants in Sweden, leading to a necklace named PoWo that is “powered” by the spoken word through a mobile application that reacts to customizable keywords triggering LED-lights in the necklace. Interactive jewelry is in this paper viewed as a medium with a simultaneous relation to wearer and spectator thus affording use on the themes of symbolism, emotion, body and communication. LÄS MER

 3. 3. Quentin Tarantino och kärleken till blaxploitation : - en jämförande analys av representationen av svarta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Rebecca Rosén; [2016]
  Nyckelord :Quentin Tarantino; Pam Grier; Django Unchained; Jackie Brown; Foxy Brown; Coffy; blaxploitation; Gender representation; black women in film; Quentin Tarantino; Pam Grier; blaxploitation; Django Unchained; Jackie Brown; Foxy Brown; Coffy; genusrepresentation; svarta kvinnor i film;

  Sammanfattning : Följande uppsats kommer att fokusera på relationen mellan Quentin Tarantino och blaxploitation, och syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida Tarantino väljer att representera sina svarta kvinnliga huvudkaraktärer annorlunda i sina blaxploitation-influerade filmer Jackie Brown (1997) och Django Unchained (2012) i jämförelse med representationen av svarta kvinnliga huvudkaraktärer i två av de mest kända blaxploitationfilmerna från 1970-talet, Coffy (1973) och Foxy Brown (1974). Den grundläggande teorin för uppsatsen är den feministiska filmteorin, men andra texter som berör representationen av kvinnor och specifikt svarta kvinnor på film är lika väsentliga. LÄS MER

 4. 4. “What integration process?” - The role of subsidiary autonomy in integration processes

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Love Löfvin Rosén; Daniel Nilsson; [2015]
  Nyckelord :subsidiaries; M A; Integration process; integration vacuum; organization; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how the autonomy in an acquired subsidiary affects the integration process within an M&A process. The study uses a qualitative and deductive method by conducting a case study in a major Swedish technological company. LÄS MER

 5. 5. Accept eller förkastande av ett fientligt bud - Faktorer som påverkar aktieägarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Uddsten; Love Löfvin Rosén; Björn Hellqvist; Marcus Björk Lindström; [2014]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att redogöra för vilka faktorer som påverkar aktieägare i valet mellan att acceptera eller förkasta ett fientligt bud och att undersöka hur dessa faktorer påverkar aktieägarna. Studien använder sig av en kvalitativ metod genom en fallstudie, där empiri har samlats in genom ostrukturerade intervjuer. LÄS MER