Sökning: "Love Simon"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Love Simon.

 1. 1. Den homosexuella karaktären – en analys om porträttering : Hur porträtteras kvinnlig homosexualitet jämfört med manlig homosexualitet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Ellen Söderström; [2022]
  Nyckelord :Genus; Jens Eder; Raewyn Connell; HBTQ ; sexualitet; Brokeback Mountain; Carol; Love Simon; But I’m a Cheerleader; stereotyper;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar och diskuterar porträtteringen av homosexuella män och homosexuella kvinnor i film. Porträtteringen diskuteras huvudsakligen genom linsen av genus och heteronormativitet i filmerna Brokeback Mountain (2005), Carol (2015),Love, Simon (2018) och But I’m a Cheerleader (1999). LÄS MER

 2. 2. All You Need Is LOVE: Applying Conceptual Metaphor Theory to the Beatles' Song Lyrics - A Comparative Study

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Simon Christensson; [2021]
  Nyckelord :CMT; Conceptual Metaphor Theory; Cognitive Linguistics; semantics; metaphors; metaphorical concepts; conduit metaphors; orientational metaphors; ontological metaphors; The Beatles; Lennon; McCartney; song lyrics; love; the mind; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This essay analyses conceptual metaphors in the Beatles’ song lyrics and observes how Lennon and McCartney’s use of metaphorical concepts evolved in the 1960’s. The study has an empirical and qualitative approach with quantitative elements, and employs the framework of Conceptual Metaphor Theory (CMT). LÄS MER

 3. 3. Kärlek i förintelsetid : En undersökning av kärleksförståelser utifrån Etty Hillesum verk An Interupted Life: The Diaries and Letters of Etty Hillesum 1941 – 1943 samt Simone Weils verk Väntan på Gud.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Systematisk teologi med livsåskådningsforskning

  Författare :Simon Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Kärlek; Etty Hillesum; Simone Weil; livsåskådningar; Gudssyn; människosyn;

  Sammanfattning : It´s not a secret that the holocaust consisted of horrible actions. One fascinating thing is how two female writers, Etty Hillesums and Simone Weil, was able to express something very different in the face of this terrible time. LÄS MER

 4. 4. "Framför mig stod den vackraste man jag någonsin sett.” : Kvinnliga drag, egenskaper och funktioner hos manliga karaktärer i fantasy-romaner för unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Olivia Darstedt; [2021]
  Nyckelord :Cassandra Clare; City of Bones; Sarah J. Maas; A Court of Thorns and Roses; Jace; Simon; Tamlin; Rhysand; Gender Theory; Gender Roles; Female Characters; Male Characters; Stereotypes; Character Analysis; Young Adult Literature; Fantasy Literature; Cassandra Clare; Stad av skuggor; Sarah J. Maas; Ett hov av taggar och rosor; Jace; Simon; Tamlin; Rhysand; Genusteori; Könsroller; Kvinnliga karaktärer; Manliga karaktärer; Stereotyper; Karaktärsanalys; Litteratur för unga vuxna; Fantasy litteratur;

  Sammanfattning : The current paper is a study of the male characters Simon and Jace from Cassandra Clare's City of Bones (2010), and the characters Tamlin and Rhysand from Sarah J. Maas’ A Court of Thorns and Roses (2015). LÄS MER

 5. 5. Attract cash by being cool : Exploring the impact of brand coolness on customers willingness-to-pay

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Karl Jansson; Simon Johansson; [2021]
  Nyckelord :Brand coolness; Status; Self-brand connections; Brand attitudes; Brand love; Word-of-mouth; Willingness-to-pay;

  Sammanfattning : Background: Brand coolness is a research area that has been established in prior research. Brand coolness has been defined as a subjective, dynamic, socially constructed, and positive trait brands have. LÄS MER