Sökning: "Love"

Visar resultat 1 - 5 av 1224 uppsatser innehållade ordet Love.

 1. 1. DET LILLA EXTRA - En kvalitativ undersökning av dejtingprogram i senmoderniteten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Felicia Hassan; [2020-10-20]
  Nyckelord :Kärlek; dejting; dejtingprogram; senmodernitet; reality-TV; tematisk analys; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa mediebilden av kärlek i svenska dejtingprogram. Teori: Anthony Giddens senmodernitet. Eva Illouz, Byung-Chul Han, Emma Engdahl och Zygmunt Baumans teorier kring samtida kärlek och dejting - oförmågan att se “den andre” och kärlekens kommersialisering. Metod: Kvalitativ, tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. El amor y la diferencia de edad en la novela juvenil Un poco de abril, algo de mayo, todo septiembre de Jordi Sierra i Fabra

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Matilda Espelin; [2020-09-02]
  Nyckelord :spanska; amor; diferencia de edad; literatura; novela; Jordi Sierra i Fabra; Love; age differences; literature; novels;

  Sammanfattning : Love is omnipresent in life. Love, with age difference, is found in Jordi Sierra i Fabra’s novel Un poco de abril, algo de mayo, todo septiembre. The purpose includes investigating the theme love in youth literature in a heterosexual, young adult relationship with an age difference by studying the descriptions of love in the mentioned novel. LÄS MER

 3. 3. Låt oss dras in i Herrens härlighet. En liturgisk-teologisk undersökning av sambandet mellan kristologi och ecklesiologi i Hebreerbrevet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johannes Kannas; [2020-06-22]
  Nyckelord :Atonement; Christology; Liturgical Theology; The Epistle to the Hebrews; Theological Interpretation of Scripture;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to decipher the liturgical-theological significance of the Christology of the Epistle to the Hebrews for the sake of indicating that these ideas may contribute to an understanding of the Church today. In order to do this I set forth the quest of theological inter-pretation of Scripture, theologically interpreting Hebrews from a liturgical-theological perspec-tive. LÄS MER

 4. 4. En postmodern PrometheusNatur, teknikoch transtematik i Frankisssteinav Jeanette Winterson

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Maria Ramnehill; [2020-01-23]
  Nyckelord :Jeanette Winterson; trans ecology; transgender studies; ecocritcism; environmental humanities;

  Sammanfattning : This essay applies a trans ecological perspective to the transgender motif in Jeanette Winterson’s novel Frankissstein. A love story, a novel about transhumanism, artificial intelligence and humans relationships to the body, nature and technology. LÄS MER

 5. 5. Säveån My Love – A Multispecies Story Through a River-and-Crafter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Elin Sundström; [2020-01-23]
  Nyckelord :Konsthantverk; keramikkonst;

  Sammanfattning : .... LÄS MER