Sökning: "Lovisa Albertsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovisa Albertsson.

  1. 1. VARFÖR SOLIDARISK? En statistisk analys om egenintresse eller politisk ideologi kan förklara individers solidaritet i Sverige

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Lovisa Albertsson; [2019-02-14]
    Nyckelord :Solidaritet; Förtjänthetsteorin; Egenintresse; Politisk ideologi; Sverige; Solidarity; Deservingness-theory; Vested interest; Political ideology; Sweden;

    Sammanfattning : During the last couple of years, several crises have begun to make people question the viability of the welfare states in Europe. Solidarity is identified as the core of the welfare state as it is today, and researchers discuss the possibility that the questioning of the welfare state may have an impact on individual’s perceptions on solidarity as well. LÄS MER