Sökning: "Lovisa Aldén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovisa Aldén.

  1. 1. Erfarenheter av smärtlindring vid cancerrelaterad smärta : En litteraturstudie från patientens perspektiv

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

    Författare :Lovisa Aldén; Moa Wiborg; [2023]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER