Sökning: "Lovisa Andersson Zimdahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lovisa Andersson Zimdahl.

 1. 1. "Och då kom mammapoliserna" : En socialpsykologisk intervjustudie om upplevelser av offentligt moderskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Zabielski; Lovisa Andersson Zimdahl; [2017]
  Nyckelord :offentligt moderskap; sociala medier; förväntningar; självbild; emotioner;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur mammor, som offentliggör sitt moderskap på sociala medier, upplever sitt moderskap. Närmare bestämt avser studien besvara frågeställningar som berör vilka förväntningar som dessa mammor upplever att andra har på dem i mammarollen samt hur deras emotioner och självbild påverkas av offentliggörandet av moderskapet. LÄS MER

 2. 2. Kommunikatörernas kommunikation : En studie om hur Prime och Hero Kommunikation kommunicerar på Facebook

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Lovisa Andersson Zimdahl; Olivia Karsten; [2015]
  Nyckelord :kommunikationsbyråer; sociala medier; Facebook; strategisk kommunikation; självpresentation;

  Sammanfattning : Abstract   Title: Communicators communication- A study on how Prime and Hero Kommunikation communicate on Facebook  (Kommunikatörernas kommunikation- En studie om hur Prime och Hero Kommunikation kommunicerar på Facebook)   Author: Lovisa Andersson Zimdahl and Olivia Karsten   Tutor: Anne-Marie Morhed   Period: Autumn 2015   University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala University                                                 Aim: The aim of the thesis is to conduct a study on how the communication agencies Prime and Hero Kommunikation communicate on their Facebook profiles. Furthermore, how are these agencies presenting themselves and what are their purposes of being on the network?   Method/Material: The study is based on qualitative research where the methods of choice are netnografical observations and semi-structured interviews. LÄS MER