Sökning: "Lovisa Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Lovisa Andersson.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenhet att vårda individer med autismspektrumtillstånd inom slutenvård : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Lovisa Andersson; Moa Eriksson; [2021]
  Nyckelord :autismspektrumtillstånd; omvårdnad; personcentrerad vård; slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att bli sjuk och hamna på sjukhus kan vara en stor omställning för vem som helst, men för en person som har autismspektrumtillstånd (AST) kan det vara en ännu större utmaning. Personer med AST har ett stort behov av rutiner och är mycket känsliga för starka sinnesintryck så som lukt, ljud och känsel. LÄS MER

 2. 2. Porträtteringen av entreprenörer i lantbrukspress : en befästning och frigörelse av stereotypa mönster

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Josephine Andersson; Lovisa Ek; [2021]
  Nyckelord :entreprenör; genus; lantbrukare; mediebilder; stereotypa mönster;

  Sammanfattning : Entreprenörer och lantbrukare är manligt kodade koncept med manliga konnotationer. När lantbrukare studeras som företagare finns det en risk att den maskulint kodade entreprenören i samklang med den maskulint kodade lantbrukaren blir dubbelt stereotypiserad. LÄS MER

 3. 3. Hur strategiska beslut hanteras i sälj- och verksamhetsplaneringsprocessen (S&OP) : En kvalitativ fallstudie som undersöker steg 1 och 2 i sälj- och verksamhetsplaneringsprocessen, genomförd på IKEA

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Tilly Anderfors; Lovisa Lim; Alma Nyroos; Maja Bjuringer; [2021]
  Nyckelord :S OP; demand; forecast; strategic; tactic; operational; integration; coordination;

  Sammanfattning : Abstract Title: How strategic decisions are handled in the sales and business planning process (S&OP): A qualitative case study that examines steps 1 and 2 in the sales and business planning process, conducted at IKEA. Authors: Alma Nyroos, Lovisa Lim, Maja Bjuringer & Tilly Anderfors Supervisor: Petra Andersson, LNU Examiner: Hana Hulthén, LNU Background: Planning for today's supply chains has become an increasingly complex challenge. LÄS MER

 4. 4. Sociala kontexters betydelse för barn och unga med adhd : Socialarbetares bidrag till förståelse av fenomenet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kajsa Andersson; Lovisa Burlin; Amanda Granlund; [2021]
  Nyckelord :Adhd; medikalisering; sociala kontexter; miljö och sociala kontexter; socialt arbete; helhetsperspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker och analyserar hur sex olika socialarbetare kan se på olika sociala kontexters betydelse för beteenden som kan leda till en adhd-diagnos bland barn och unga. Studiens frågeställningar vill få fram vilka förklaringar som intervjupersonerna ger till olika sociala kontexters betydelse som kan omge barn och unga som diagnostiseras med adhd samt hur intervjupersonerna förklarar bakomliggande orsaker till beteenden som kan ge upphov till en adhd-diagnos. LÄS MER

 5. 5. Egen ull värmer bäst : en undersökning av organiseringen kring svensk ull

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Andersson; [2021]
  Nyckelord :fårnäring; svensk ull; ullhantering; organisering; Leavitts öppna systemmodell; förändringsagent; Sverige;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilka hinder och åtgärder som finns i organiseringen kring svensk ull samt undersöker vad som behövs för att kunna skapa en gemensam organisation kring ullen. Studiens empiri baseras på intervjuer med personer som på olika sätt är kopplade till svensk ull och som representerar olika delar av ullens väg från gård till försäljning av färdig produkt. LÄS MER