Sökning: "Lovisa Andreasson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Lovisa Andreasson.

 1. 1. Annonser som lockar; Vad är effektivt? : En experimentell studie ur ett företagsperspektiv

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nathalie Tran; Lovisa Andreasson; Alexandra Boman; [2020]
  Nyckelord :A B-test; Ads; Advertisement; Beauty industry; CRM; Digital marketing; E-CRM; E-commerce; E-commerce retailer; Facebook Ads Manager; Marketing campaign; Marketing communication; A B-test; Annons; CRM; Digital marknadsföring; E-CRM; E-handel; Ehandelsåterförsäljare; Facebook Ads Manager; Kampanj; Marknadskommunikation; Skönhetsbranschen;

  Sammanfattning : Background and problem discussion Organizations are today facing an uncertainty regarding how to properly integrate and work with CRM, in particular in regards to attraction and retention of customers. This can be managed through the use of marketing campaigns. LÄS MER

 2. 2. The Power of Innovation : Exploring Innovativeness and its Influence on Brand Loyalty in a Saturated Market through the Eyes of Generation Y

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Lovisa Andreasson; Michaela Ek Berglund; Alice Svensson; [2018]
  Nyckelord :Innovation; Marketing Innovation; Brand loyalty; Generation Y; Red Bull; Saturated Markets; Low-Involvement Products;

  Sammanfattning : Problem Saturated markets are known to be competitive, with a wide selection of alternatives. In a saturated market is essential to differentiate a brand to compete in a market. Therefore, innovation has become a central part of a brand’s DNA when developing strategies, such as product evolvement and marketing. LÄS MER

 3. 3. Läs- och skrivutveckling med hjälp av digitalaverktyg : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lovisa Andreasson; Caroline Skogström; [2017]
  Nyckelord :Läs- och skriv utveckling; digitala verktyg; IKT;

  Sammanfattning : I läraryrket är det av stor vikt att en väl fungerande läs- och skrivutveckling upprätthålls. Inlärningen sker på olika vis och därför är det positivt att lärare hittar olika verktyg och metoder för att utmana eleverna att utveckla sin läs- och skrivning. Lärares engagemang och kompetens inom området skiljer sig dock. LÄS MER

 4. 4. Lärares uppfattningar om IKT i undervisningen : En intervjustudie om inkluderande undervisning

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Caroline Skogström; Lovisa Andreasson; [2017]
  Nyckelord :IKT; pedagogisk differentiering; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare uppfattar att IKT (informations- och kommunikationsteknik) som arbetssätt påverkar en inkluderande undervisning. Studien är en kvalitativ intervjustudie där sex verksamma lärare deltar och delger sina uppfattningar. LÄS MER

 5. 5. Returlogistik inom e-handeln - En fallstudie av fyra modeföretag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Andreasson; Hanna Nordenson; [2014-09-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E-handeln med mode karaktäriseras av hög returandel och ofta lågvärdiga varor med relativt kort livslängd. Det ställer stora krav på företag att effektivt hantera returer, både operativt men också strategiskt. Denna studie undersöker fyra modeföretag med försäljning online. LÄS MER