Sökning: "Lovisa Ankartoft"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovisa Ankartoft.

  1. 1. Vad var det vi sa? Det kommer bli bra! En litteraturstudie om elevers mående inom musikutbildning och hur lärare kan främja deras välmående

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för Scen och Musik

    Författare :Lovisa Ankartoft; Julia Kulpakko; [2023-11-07]
    Nyckelord :Elev- lärarrelation; Motivation; Musikutbildning; Prestationsångest; Självförmåga; Stöttning; Mående;

    Sammanfattning : Som framtida lärare blir det viktigt att få en bild över hur elevers mående ser ut inom musikämnet för att kunna skapa en god undervisning. Studiens syfte är att kartlägga elevers mående inom musikutbildning och hur lärare kan främja elevers välmående. LÄS MER