Sökning: "Lovisa Axellie"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lovisa Axellie.

 1. 1. Att lära känna en plats : en praktisk tillämpning av konstnären Andy Goldsworthys arbetssätt i Hågadalen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Axellie; [2018]
  Nyckelord :konst; Andy Goldsworthy; land art; landskapsarkitektur; landskapskonst; platser; Hågadalen;

  Sammanfattning : Platser och hur vi ser på dem är utgångspunkten i vårt arbete som landskapsarkitekter. Vi skapar, ritar om, lägger till, förstärker eller tar bort på dessa platser. På så sätt ansvarar vi för de miljöer människor vistas i, vare sig det är torg, bostadsgårdar, parker eller naturområden. LÄS MER

 2. 2. “Vi kan ses hemma hos mig!“ : ett gestaltningsförslag på en bostadsgård för studenter i kvarteret Hamberg i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Axellie; [2014]
  Nyckelord :bostadsgård; studenter; landskapsarkitektur; gestaltning; studentbostäder;

  Sammanfattning : En bostadsgård är ett viktigt uterum för de som bor i lägenhet. Saknar man en egen trädgård kan bostadsgården bidra med kvalitéer som är svåra att uppnå någon annanstans. Frisk luft, växlighet och rekreation nära bostaden är värdefullt för många människor. Trots detta är bostadsgårdar ofta nedprioriterade och eftersatta. LÄS MER