Sökning: "Lovisa Blom"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Lovisa Blom.

 1. 1. Föräldrars perspektiv på kongenital cyomegalovirusinfektion : Diagnosbesked och information från sjukvården

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Sandra Björk; Lovisa Sjöström Johansson; [2021]
  Nyckelord :kongenital cytomegalovirusinfektion; kCMV; cCMV; föräldraperspektiv; fokusgrupp; hörselnedsättning; diagnosbesked; kunskap i vården; logopedi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kongenital cytomegalovirusinfektion, kCMV-infektion har en prevalens på 0,5–2,0 % och är den vanligaste orsaken till förvärvad, progressiv hörselnedsättning. Infektionen kan också medföra en rad andra komplikationer som exempelvis ADHD, autismspektrumtillstånd och språkstörning. LÄS MER

 2. 2. Att främja sömnen hos personer med demenssjukdom : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lovisa Blom; Emma Hilldén; [2020]
  Nyckelord :Dementia; Literature review; Non- pharmacological nursing interventions; Nursing; Sleep disturbances.; Demenssjukdom; Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Sömnstörningar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömnstörningar är ett vanligt fenomen hos personer med demenssjukdom. Störningarna yttrar sig ofta genom upplevd trötthet under dagtid och osammanhängande sömn under natten. Sömnen är betydelsefull för återhämtningen och bidrar till en ökad livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. "Fröken säger att alla får vara med!" : En studie om barns tillträdesstrategier i pågående lekar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Emelie Berntsson; Lovisa Blom; [2020]
  Nyckelord :Lek; förskolan; tillträdesstrategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: I förskolan är lek en stor del av barnens sociala liv och det blir viktigt för barnen att kunna tolka varandras leksignaler. William A. Corsaro utformade begreppet tillträdesstrategier. Dessa strategier använder barn som verktyg för att ta sig in i en pågående lek. LÄS MER

 4. 4. Logopeders psykosocialaintervention för personermed afasi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Elin Sandström; Lovisa Östblom; [2020]
  Nyckelord :Speech-language pathologist; psychosocial intervention; Aphasia; Quality of life; Logoped; Psykosocial intervention; Afasi; Livskvalitet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Det finns ett stort behov av psykosociala insatser för personer med afasi (PMA); docksaknar många logopeder kunskap om logopedisk psykosocial intervention för PMA. Enkunskapsöversikt i ämnet vore därför önskvärt. LÄS MER

 5. 5. Creative Climate a Prerequisite for Supporting an Innovation Culture: A single case study at CEVT

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emilia Hertzberg; Lovisa Blom; [2018-07-31]
  Nyckelord :Innovation; Innovation Culture; Organizational Culture; Creative Climate; Climate; Creativity; Automotive Industry;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER