Sökning: "Lovisa Blomberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lovisa Blomberg.

 1. 1. Mjölkkrisen – en kris för vem? - En kvantitativ innehållsanalys av rapporteringen om mjölkkrisen i riks- region- och lokalpress

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lovisa Blomberg; Emelie Forsberg; [2018-09-07]
  Nyckelord :mjölkkrisen; mjölkbönder; landsort; the milk crisis; dairy farmers; rural area;

  Sammanfattning : This study is a content analysis of the Swedish news media reporting of the milk crisis during the years 2014 to 2016. The aim with this study is to examine how the milk crisis was reported in the five largest newspapers and the five largest local newspapers within the countys with the highest cow density. LÄS MER

 2. 2. ATT VARA EN VARA : En autoetnografisk studie av konsumtion och identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Lovisa Blomberg; [2015]
  Nyckelord :Kulturentreprenör; identitet; köpstopp; autoetnografi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vadå upplevelse, vi kan väl ge dem en pepparkaka när de kommer!? : En studie som synar modebutikens fysiska miljö i sömmarna

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Lovisa Blomberg; Josefin Bergenlind; [2007]
  Nyckelord :Fysisk miljö; servicescape; upplevelse; kommunikation; marknadsföring; differentiering;

  Sammanfattning : Denna uppsats har sin utgångspunkt i att behovet av effektiva differentieringsstrategier hela tiden ökar. Utöver detta indikeras även en ökad efterfrågan från kunderna på upplevelser i mötet med företaget. LÄS MER