Sökning: "Lovisa Blomqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lovisa Blomqvist.

 1. 1. Förtroende genom bolagsstyrning : En fallstudie med svenska storbanker

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Falkeling; Lovisa Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :corporate governance; trust; the code; transparency; accountability; bolagsstyrning; förtroende; Koden; transparens; ansvarighet;

  Sammanfattning : Finansiella skandaler som orsakats av bolagsmisslyckanden ligger till grund för diskussioner om förtroendet för den finansiella marknaden, därför kan implementeringen av bolagsstyrning och hur förtroende skapas inom banksektorn vara intressant att granska. Syftet med den här studien är att få en förståelse för förtroendeskapande genom implementeringen av bolagsstyrning på olika verksamhetsnivåer. LÄS MER

 2. 2. Invandrare i tätortsnära natur : kvalitativa intervjuer angående natursyn och nyttjande samt förslag till åtgärder

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Lovisa Blomqvist; [2003]
  Nyckelord :tätortsnära natur; natursyn; nyttjande; invandrare;

  Sammanfattning : The aim of this study is to show how immigrants perceive and utilize Swedish nature. The study also intends to make suggestions on how immigrants can be encouraged to use nature close to where they live. The methods are qualitative interviews, group interviews and participant observations. LÄS MER