Sökning: "Lovisa Briggert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovisa Briggert.

  1. 1. Det svenska undantaget - En kvantitativ innehållsanalys om bilden av Sverige i internationella medier under coronapandemin 2020.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Klara Alster; Lovisa Briggert; Julia Wide; [2021-03-03]
    Nyckelord :Corona; Sweden; Media; Framing;

    Sammanfattning : The aim of this study is to examine the international digital media image of Sweden duringthe corona crisis of 2020. The purpose is to gain knowledge about how the corona pandemichas affected the perception of Sweden and discuss in what way it could continue to affect thecountry in the future. LÄS MER