Sökning: "Lovisa Crona"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lovisa Crona.

 1. 1. Mining for culture : performance arts center Ställberg’s Mine

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lovisa Berg; Per Crona; [2013]
  Nyckelord :Transformation; Mine; Mining; Culture; Performative art; Bergslagen; Ställberg; Artist; Industrial Heritage; Industry;

  Sammanfattning : This degree project summarizes five years of education at the landscape architecture program at the Swedish University of Agriculture Sciences, SLU, Alnarp and the School of architecture at Royal Institute of Technology, KTH, Stockholm. The project has been carried out by Lovisa Berg and Per Crona in collaboration with DRIFT Scenkonst. LÄS MER

 2. 2. Problembaserat lärande - ett alternativ till förmedligspedagogik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Lovisa Crona; [2009]
  Nyckelord :Arbetssätt; Engagemang; Förmedlingspedagogik; Kunskap; Omvårdnadsprogrammet; PBL; Problembaserat lärande; Självutveckling; Svårigheter; Vuxenstuderande;

  Sammanfattning : Crona, Lovisa (2009). Problembaserat lärande – ett alternativ till förmedlingpedagogik? (Problem Based Learning – an Alternative to Traditional Teaching?) Skolutveckling och ledarskap, SÄL III:4, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. LÄS MER

 3. 3. Problembaserat lärande - ett alternativ till förmedlingspedagogik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Lovisa Crona; [2009]
  Nyckelord :Arbetssätt; Engagemang; Förmedlingspedagogik; Kunskap; Omvårdnadsprogrammet; PBL; Problembaserat lärande; Självutveckling; Svårigheter; Vuxenstuderande;

  Sammanfattning : Crona, Lovisa (2009). Problembaserat lärande – ett alternativ till förmedlingpedagogik? (Problem Based Learning – an Alternative to Traditional Teaching?) Skolutveckling och ledarskap, SÄL III:4, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. LÄS MER