Sökning: "Lovisa Ektander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovisa Ektander.

  1. 1. Sockerkick: Effekterna på Handelsmönstret Inom EU15 Efter 2006 års Sockerreform

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Lovisa Ektander; Ted Ridderstad; [2014]
    Nyckelord :Common Agricultural Policy; sockerregleringen; Sockerreformen 2006; interventionspriser; produktionskvoter; Business and Economics;

    Sammanfattning : The European Union is a large organ that is constantly under reformation. EU and the Common Agricultural Policy has during its lifetime gone through several major reforms in order to adjust regulations for certain markets. LÄS MER