Sökning: "Lovisa Fältsjö Fäktare"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovisa Fältsjö Fäktare.

  1. 1. Att vårda patienter inom palliativ vård i hemmet. : Sjuksköterskors erfarenheter.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Julia Ljungberg; Lovisa Fältsjö Fäktare; [2021]
    Nyckelord :Erfarenheter; palliativ vård; sjuksköterskor; vård i hemmet;

    Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård handlar om att främja livskvalitén hos patienter och dess närstående. Sjuksköterskans uppgift inom palliativ vård innebär att se döden som en naturlig process som inte ska påskyndas eller fördröjas. Oavsett om patienten väljer att vårdas på sjukhus, hospice eller i hemmet ska vården vara likvärdig. LÄS MER