Sökning: "Lovisa Fogelfors"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lovisa Fogelfors.

 1. 1. Från Åkerholme till Askgravlund : ett gestaltningsförslag för en askgravlund vid Alsike kyrka i Uppland

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lovisa Fogelfors; [2015]
  Nyckelord :askgravlund; minneslund; begravningsplats; kyrkogård; gravskick; kyrkogårdsarkitektur; Alsike; Uppland; gestaltningsförslag; åkerholme; kulturlandskap; biologisk mångfald; landskapsarkitektur; symbolspråk; sörjandes behov; natur- och kulturhistora;

  Sammanfattning : Alsike församling har sedan 2000-talets början ökat med ca 230 invånare per år och förväntas fortsätta i samma takt. Församlingen har en skyldighet att begrava alla boende i församlingen och har sedan 1960 sett ett behov av att utvidga kyrkogården. LÄS MER

 2. 2. Scilla-släktets användningsmöjligheter i Sverige : med utgångspunkt i ståndort, egenskaper och historia

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Lovisa Fogelfors; [2011]
  Nyckelord :Scilla; Puschkinia; Chionodoxa; de små blå; vårlök; lökväxt; geofyt; användning; historia; egenskaper;

  Sammanfattning : This study investigates the main question “How can the small, blue spring bulb genera Chionodoxa, Puschkinia and Scilla be used in Swedish outdoor settings, with main focus on the genus Scilla?” This is done by answering four sub-questions: Which of these Scilla-species are hardy in Sweden? Which are their characteristics and habitats? What does their history of application look like? What is commercially available today? The aim of the work has been to make a survey of hardy and available Scilla-species, their character-istics, field of application and history. The purpose is to create a tool in the work with geophytes in different outdoor settings in Sweden, and to contribute to the discussion of new fields of application for bulb plants, such as Chionodoxa, Puschkinia and Scilla. LÄS MER