Sökning: "Lovisa Hörnell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovisa Hörnell.

  1. 1. MeToo – rättfärdigad civil olydnad? : En idékritisk fallstudie av MeToo-rörelsens uthängningar utifrån kontraktsteori och feminism

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Lovisa Hörnell; [2019]
    Nyckelord :MeToo; uthängningar; kontraktsteori; feminism; civil olydnad; John Rawls; Ronald Dworkin;

    Sammanfattning : The study examines if methods used by MeToo-movement can be justified as civil disobedience, using contract theories formulated by John Rawls and Ronald Dworkin. The study aims at two things. Firstly, to explore the justification of public accusations in order to give new perspectives on the contemporary debate on the Swedish MeToo-movement. LÄS MER