Sökning: "Lovisa Haeger"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Lovisa Haeger.

 1. 1. Den lojala crowdfunding-finansiären - en kvantitativ studie om crowdfunding och dess marknadsföringseffekter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Hedman; Alexander Åström; Lovisa Haeger; [2014]
  Nyckelord :Crowdfunding; lojalitet; word of mouth; finansiär; Benefits of Costumer Retention-stegen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen "Den lojala crowdfunding-finansiären – en kvantitativ studie om crowdfunding och dess marknadsföringseffekter" är av teoritillämpande karaktär och syftet är att undersöka huruvida teorier om kundlojalitet och word of mouth kan tillämpas i ett crowdfunding-sammanhang, mer specifikt på crowdfunding-finansiärer. De teorier som främst ska undersökas är Villanuevas et al. LÄS MER

 2. 2. Format som formar kultur eller kultur som formar format? - En kvalitativ intervjustudie ur ett producentperspektiv om programformatets påverkan på televisionens utbud

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Lovisa Haeger; Mirja Danielsson; [2013]
  Nyckelord :standardisering; globalisering; producentperspektiv; pogramformat; kulturindustri; mediekonvergens; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Format som formar kultur eller kultur som formar format? – en kvalitativ intervjustudie ur ett producentperspektiv om programformatets påverkan på kultur. Examination: 20 augusti 2013 Ämne/Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap MKVK04. Institutionen för kommunikation och medier. LÄS MER

 3. 3. Facelook - vårt synliga framträdande

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Lovisa Haeger; Karin Bäckman Berg; [2012]
  Nyckelord :dramaturgiskt perspektiv; Facebook; synlighet; sociala medier; statusuppdateringar; identitetsbildning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Användandet av sociala medier, och framför allt Facebook har ökat markant under en relativt kort period. Det är därför av vikt att undersöka hur Facebook påverkar användarna, både online och i vardagen. LÄS MER