Sökning: "Lovisa Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Lovisa Johansson.

 1. 1. Vård av barn på sjukhus- Familjens erfarenheter : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Pettersson; Annelie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Barn inneliggande på sjukhus; erfarenheter; familj; föräldrar; syskon;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett barn blir sjukt och beroende av sjukhusvård har familjen en mycket betydelsefull och ibland ovärderlig roll i vårdandet. Att som barn vara inneliggande på sjukhus kan upplevas som en stor omställning för barnet och dess familj. LÄS MER

 2. 2. Recitation och sång : en väg mot större interpretationsfrihet

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Lovisa Huledal; [2018]
  Nyckelord :klassisk sång; Wolf Hugo; interpretation; lied; sång;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att svara på frågeställningen: Hur kan recitation användas som verktyg för att utveckla den konstnärliga uttrycksförmågan och öka interpretationsfriheten hos mig som sångare? Grunden för undersökningen bygger på fyra lektionstillfällen i recitation tillsammans med skådespelerskan och teaterpedagogen Cathrine Parment. Jag arbetar med dikten Kennst du das Land av J. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsmärkningar i klädbranschen - ett sätt att bygga varumärkeskapital?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Bjursåker; Gustav Johansson; Lovisa Walldén Persson; [2018]
  Nyckelord :Varumärkeskapital; Kundbaserat varumärkeskapital; Klädbranschen; Hållbarhetsmärkning; E-handel; Brand equity; Customer-based brand equity; Clothing industry; Sustainability label; E-commerce; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en hållbarhetsmärkning av kläder i en e-handelskontext påverkar ett företags varumärkeskapital. Metod: Studien utgick från en kvantitativ ansats där tre av Aakers (1991) fem dimensioner av kundbaserat varumärkeskapital operationaliserades. LÄS MER

 4. 4. “PERIODS ARE NORMAL. SHOWING THEM SHOULD BE TOO.” : - En receptionsstudie på Libresse reklamfilm ”Blood Normal”

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Lovisa Valentino; Sandra Johansson; [2018]
  Nyckelord :Blood normal; Libresse; receptionsstudie; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Libresse campaign #Bloodnormal aims to raise awareness about periods as a taboo subject. Similar to how Libresse is trying to make a change, more and more companies are starting to create norm breaking content. The question is how the public see these commercials. LÄS MER

 5. 5. För skriftspråklighetens skull : En kvalitativ studie om skriftspråksarbete inom Waldorf och Montessori

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Johansson; Lovisa Rundqvist; [2018]
  Nyckelord :Montessori; Waldorf; skriftspråk; socialkonstruktivism; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att fördjupa kunskapen kring hur Waldorf- och Montessoriförskollärare ser på läroplanens reviderade skriftspråkliga uppdrag. Ansatsen är kvalitativ och perspektivet är socialkonstruktivistiskt och begreppet diskurs har används. LÄS MER