Sökning: "Lovisa Josefsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lovisa Josefsson.

 1. 1. Graph Visualization of Legal Business Structures

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lovisa Josefsson; Frans Apentis Emriksson; [2019]
  Nyckelord :Graph Visualization; Network Visualization; Legal Business Structure; Corporate Structure; Legal Structure; Contract Structure; Agreement Structure; Grafvisualisering; Näterksvisualisering; Legal Affärsstruktur; Företagsstruktur; Legal Struktur; Kontraktsstruktur;

  Sammanfattning : Visualization of complex data is a challenging topic. Data are often stored in spreadsheets making it difficult to get an overview of otherwise inaccessible information. Visualization of data is necessary for getting an understanding of complex structures. LÄS MER

 2. 2. Stresshanteringsmetoder för att minska arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Amanda Josefsson; Lovisa Mattsson Grundström; [2018]
  Nyckelord :Nurses; Nursing; Occupational stress; Stress management; Coping strategies; Stress reduction; Avoid burnout; Sjuksköterskor; Omvårdnad; Arbetsrelaterad stress; Stresshantering; Coping strategier; Minska stress; Undvika utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Stress hos sjuksköterskor är vanligt förekommande vilket kan påverka arbetsförmågan och leda till en försämring i omvårdandskvalitén. Arbetsklimatet gör att sjuksköterskor oavsett arbetslängd funderar över att lämna yrket alternativt valt att lämna. LÄS MER

 3. 3. Produktionsanalys och förbättringsförslag vid maskinbearbetning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Lovisa Josefsson; [2016]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Meningsfulla aktiviteter och upplevelsen av skapande aktiviteter hos elever i årskurs två

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Lovisa Josefsson; Maja Boskovic; [2015]
  Nyckelord :children; creativity; importance; occupational therapy; participation; arbetsterapi; barn; betydelsefullt; delaktighet; kreativitet;

  Sammanfattning : Barn lär sig genom deltagande i meningsfulla aktiviteter därför är det relevant att studera vad elever anser som meningsfullt. Forskning har visat att skapande aktiviteter har en positiv inverkan på hälsan, därför ansågs det väsentligt att studera hur elever upplever skapande aktiviteter. LÄS MER