Sökning: "Lovisa Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Lovisa Karlsson.

 1. 1. Barriärer till fysisk aktivitet hos individer med typ 1 diabetes : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Lovisa Kling; Alva Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Autoimmune disorder; BAPAD1; hypoglycemia; diabetes type 1; Autoimmun sjukdom; BAPAD1; hypoglykemi; diabetes typ 1;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 1 diabetes är en obotlig autoimmun sjukdom där immunförsvaret angriper och förstör de insulinproducerande ß-cellerna i bukspottkörteln. Detta leder tillslut till total insulinbrist vilket är ett dödligt tillstånd. Genom att öka mängden fysisk aktivitet hos individer med typ 1 diabetes minskar risken för följdsjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Sociala mediers påverkan på unga kvinnors självbild : En kvalitativ intervjustudie 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Stina Listrup; Lovisa Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Självbild; Sociala medier; ångest; kroppshets;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur sociala medier upplevdes påverka unga kvinnors självbild i åldrarna 17-26 år. Tidigare forskning visade att sociala medier gjorde individen självkritisk vilket påverkade självbilden negativt. LÄS MER

 3. 3. När det ovanliga blir det nya normala : En fenomenologisk studie om offentligt anställdas upplevelse av hemarbetet under pandemin och framtidsvision om arbetet post Covid-19.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emilia Trygg; Lovisa Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Home based telework; psychosocial health; public sector; organisation at work; post Covid-19; Hemarbete; psykosocial hälsa; offentlig verksamhet; arbetsorganisering; post Covid-19;

  Sammanfattning : I samband med Covid-19-pandemin har en snabb omställning skett i det svenska arbetslivet och många har övergått från arbete på kontor till arbete hemifrån enligt restriktioner (Folkhälsomyndigheten 2020). Studiens syftet är att öka förståelsen för offentligt anställdas upplevelse av hemarbete i relation till psykosocial hälsa och utifrån det belysa vad som kan tas i beaktning vid arbetsorganisering efter pandemin. LÄS MER

 4. 4. “Den som har mandat och definiera om man är utsatt för ett våld, är ju den som är utsatt” : En kvalitativ studie om skolkuratorers förebyggande arbete med pojkars våld mot flickor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sanna Nilsson; Lovisa Karlsson; [2021]
  Nyckelord :School counselor; preventive work; violence; gender perspective; domestic violence; Skolkurator; förebyggande arbete; våld; genusperspektiv; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : In order to reduce and prevent domestic violence, preventive work needs to begin at an early age. In previous research it is suggested that preventive work needs to begin as early as between grade six and eight. Recently, it has been discovered that many young people have a distorted view of what constitutes a healthy and equal relationship. LÄS MER

 5. 5. Content marketing på Instagram : En studie om konsumentens associationer till kosmetikavarumärken med avseende på upplevda värden och upplevd lojalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lovisa Karlsson; Sara Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Social media marketing; Content Marketing; Traditional marketing; Customer loyalty; Consumption value theory; Cosmetic marketing;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Content Marketing är ett marknadsföringsverktyg som kan användas i syfte att skapa värde och lojalitet. Digitaliseringen har utformat tekniska konsumenter som är skeptiska till traditionella reklambudskap. LÄS MER