Sökning: "Lovisa Kling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lovisa Kling.

 1. 1. EN KONTINENT I KRIS – MIGRATION, INTEGRATION OCH INKLUDERING- En jämförande studie av kommissionens handlingsplaner för integration i Europa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Kling; [2024-02-05]
  Nyckelord :Europeiska kommissionen; Europa; migration; migranter; integration; inkludering; flyktingkrisen; covid-19; hotteorin; kontaktteorin; handlingsplaner;

  Sammanfattning : When migration to a country increases, the integration of the migrants becomes extra important for the host country’s society, economy and culture. In the last decade, Europe has faced several crises, such as the refugee crisis and the covid-19 pandemic, which has affected both migration and integration policy. LÄS MER

 2. 2. Barriärer till fysisk aktivitet hos individer med typ 1 diabetes : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Lovisa Kling; Alva Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Autoimmune disorder; BAPAD1; hypoglycemia; diabetes type 1; Autoimmun sjukdom; BAPAD1; hypoglykemi; diabetes typ 1;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 1 diabetes är en obotlig autoimmun sjukdom där immunförsvaret angriper och förstör de insulinproducerande ß-cellerna i bukspottkörteln. Detta leder tillslut till total insulinbrist vilket är ett dödligt tillstånd. Genom att öka mängden fysisk aktivitet hos individer med typ 1 diabetes minskar risken för följdsjukdomar. LÄS MER