Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Jobbskatteavdragets påverkan på unga i arbetsmarknaden - en difference-in-difference analys av införandet av reformen år 2007

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Lovisa Lanryd; Martine Kromli; [2019-02-13]
    Nyckelord :difference-in-difference; treatment group; control group; labor market; in-work benefits; Earned Income Tax Credit; substitution-income effect; jobbskatteavdraget; parallel trends;

    Sammanfattning : The aim of this study is to investigate whether or not the tax cut reform of year 2007 in Sweden had an impact on youths in the Swedish labor market. The study focuses on youths in the ages between 15-24 years and is using activity, employment and unemployment rates as variables of interest. LÄS MER