Sökning: "Lovisa Lindgren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Lovisa Lindgren.

 1. 1. Två subtyper av förövare av digitalt dejtingvåld

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Saga Lindgren; Lovisa Maletic Söderbom; Jens Torstensson; [2019]
  Nyckelord :digital dating violence; Johnson’s typology; subtypes; perpetrator; digitalt dejtingvåld; Johnsons typologier; subtyper; förövare;

  Sammanfattning : Den aktuella studien syftade till att applicera Johnsons typologier om två subtyper av förövare av partnervåld, intimate terrorism och situational couple violence, i en kontext av digitalt dejtingvåld bland unga universitetsstudenter. En kvantitativ metod med tvärsnittsdesign användes. LÄS MER

 2. 2. Världens starkaste flicka : En litteraturanalys om Pippi Långstrump med fokus på didaktiskt arbete gällande genus och värdegrundsfrågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Lovisa Rengman; [2017]
  Nyckelord :Gender theory; feminist theory; Pippi Longstocking; gender; norms and didactics.; Genusteori; feministisk teori; Pippi Långstrump; könsroller; normer och didaktik.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to try to get an insight into how Pippi Longstocking (Lindgren 2005) can be used for the purpose of working didactically regarding gender and value-based issues. This is a literature study where the first book of Pippi has been analyzed from a feminist perspective and from a gender perspective. LÄS MER

 3. 3. Från tolkande martyr till målstyrd inspiratör : En studie av svenskläraridentiteten i Svensklärarens ledarspalt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Lovisa Lindgren; [2016]
  Nyckelord :Svenskläraren; Läraridentitet; Professionell identitet; Svensklärarföreningen; Ämnesföreningar;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svensklärarens professionella identitet och uppdrag formuleras och eventuellt förändras i ledarspalten i Svensklärarföreningens egen medlemstidskrift Svenskläraren från 1970-talet och fram till 2011. Undersökningens valda frågeställningar är:1. LÄS MER

 4. 4. "Porque quiero casarme con un varón hermoso de la orilla del mar" Un análisis de lo grotesco femenino de María Josefa en La casa de Bernarda Alba

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Spanska

  Författare :Lovisa Lindgren; [2014]
  Nyckelord :Federico García Lorca; María Josefa; The House of Bernarda Alba; the female grotesque; the grotesque body; make a spectacle; carnival;

  Sammanfattning : This essay is an analysis of the character María Josefa in the play 'The House of Bernarda Alba' (1936) by Federico García Lorca. It is hypothesized that the character of María Josefa can be considered a distorting mirror of the femininity presented in the play, and that through María Josefa this femininity is both revealed and problematized. LÄS MER

 5. 5. Identitetens rum : En studie av relationen mellan plats och identitet i Jean Rhys Wide Sargasso Sea

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Lovisa Lindgren; [2008]
  Nyckelord :Wide Sargasso Sea; Jean Rhys; Sargassohavet; postkolonial teori; identitet; Västindien; Karibisk litteratur; kolonialism; feminism; postkolonialism; Stuart Hall; Chandra Talpade Mohanty; Gayatri Chakravorty Spivak;

  Sammanfattning : My aim with this essay is to examine the relationship between identity positions and spatial positions in Jean Rhys novel Wide Sargasso Sea (1966). Through this I wish to show how Wide Sargasso Sea problematize the analytical cathegory "women", as well as classic western canon, and feministic eurocentric readings of the novel Jane Eyre by Charlotte Bronte to which Wide Sargasso Sea correspond. LÄS MER