Sökning: "Lovisa Meijer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovisa Meijer.

  1. 1. En studie som skiljer sig En kvantitativ innehållsanalys av kvällspressens gestaltning av offentliga kvinnor och män i skilsmässa.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Amanda Samuelsson; Lovisa Meijer; [2018-09-04]
    Nyckelord :divorce; gender stereotypes; Swedish tabloids; media portrayal; framing; gender;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the media portrayal of public couples going through adivorce. The examined newspapers are the Swedish tabloids Aftonbladet and Expressen. Theused method is a quantitative content analysis, in which we have analyzed 221 articles, allregarding a public couples divorce. LÄS MER