Sökning: "Lovisa Niklasson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lovisa Niklasson.

 1. 1. _”When my depression hits me” - Unga vuxnas upplevelser av depressionsmemes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Lovisa Niklasson; Michaela Åberg; [2022-02-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Depressionsmemes är en typ av media på internet med humoristiskt innehåll. De berör psykisk ohälsa och är ett stort och växande fenomen bland unga. Forskning på depressionsmemes domineras av sociologiska perspektiv och få studier finns kring hur interaktionen med materialet upplevs. LÄS MER

 2. 2. Characterization of the gas composition inside NiMH batteries during charge using GC-MS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Oorganisk kemi

  Författare :Lovisa Niklasson; [2018]
  Nyckelord :NiMH batteries; Batteries; Nickel-metal hydride; Nickel hydroxide; Metalhydride; Gas evolution; Oxygen; Hydrogen; Electochemistry; Gas Chromatography; NiMH-batterier; Batterier; Nickel-metalhydrid; Nickelhydroxid; Metalhydride; Gasutveckling; Syrgas; Vätgas; Elektrokemi; Gaskromatografi;

  Sammanfattning : The aim of the project was to develop a method to measure and studythe degree of activation of the negative electrode (MH) in a NiMH battery.This was done by characterization of the gases produced during charge of a battery – O2 and H2 – using a Gas Chromatograph. LÄS MER

 3. 3. Barn som av olika skäl har svårt att knäcka lekkoderna. En intervjustudie om hur specialpedagoger beskriver sitt arbete för att inkludera barn i behov av särskilt stöd.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lovisa Nilsson; Monica Niklasson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Utveckling av flödesreaktor : Ett sammarbetesprojekt mellan fakulteten för teknik och naturvetenskap vid Uppsala Universitet och Fagrell produktutveckling AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Adrian Falk; Emmy Bengtsson; Stina Juhlin; Dong Le; Lovisa Niklasson; Karolina Svensson; Yonas Tesfamhret; [2015]
  Nyckelord :Flödeskemi; flödesreaktor; flödesoptimering; temperaturprofil; marknadsanalys; affärsnytta; kundnytta; produktutveckling; utvecklingsprojekt;

  Sammanfattning :  This report deals with thecollaborative project between FagrellProdukt Utveckling AB and studentsfrom the Faculty of Science andTechnology at Uppsala University. Theoverall objective of the project wasin addition to developing students'abilities, to help Fagrell withverification and development ofFagrells prototype, Fundamental flowreactor, for flow chemistry. LÄS MER