Sökning: "Lovisa Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Lovisa Olsson.

 1. 1. Tidspressens påverkan på sjuksköterskors hälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Nystås; Lovisa Olsson; [2022]
  Nyckelord :Health; nurses; time pressure; Hälsa; sjuksköterskor; tidspress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidspress inom vården kan leda till vårdskador och att patienter upplever vården som osäker. Sjuksköterskor ska enligt lag arbeta patientsäkert men på grund av tidspress finns inte alltid den möjligheten. Sjuksköterskans arbetsförhållanden begränsar fritiden och möjligheten att leva en hälsofrämjande livsstil. LÄS MER

 2. 2. "Det handlar om tur" : Hur logopeder inom hälso- och sjukvården upplever arbetet med barn i skolåldern med språkstörning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Lovisa Järnankar; Frida Olsson; [2022]
  Nyckelord :Developmental language disorder DLD ; school; Speech and Language Pathology; experiences; challenges; conditions; language intervention; Språkstörning; skola; logopedi; upplevelser; utmaningar; förutsättningar; språkliga insatser;

  Sammanfattning : I skolan ställs höga krav på språklig förmåga hos barn och för barn med språkstörning kan det innebära svårigheter att klara skolans kunskapskrav. En språkstörning kan också leda till svårigheter med sociala relationer och socioemotionell problematik till följd av den nedsatta språkliga förmågan. LÄS MER

 3. 3. Balansen mellan symbolpolitiska och instrumentella motiv : En fallstudie om symbolpolitiska och instrumentellt, rationella motiv bakom EU-direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lovisa Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To increase better work-life balance for parents and carers in Europe, an initiative for a directive on the issue was presented by the European Commission in April 2017. The European Commission stated that the aims of the directive was to improve work-life balance for parents and carers in Europe with legislative and non-legislative measures. LÄS MER

 4. 4. Physically-Based Animation of Fire for Android

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :FREDRIK ALBERS; KARL ANDERSSON; ANTON FORSBERG; LOVISA GRAHN; DANIEL OLSSON; AXEL SVENSSON; [2020-10-29]
  Nyckelord :Fire simulation; Fire simulation Android; Fluid dynamics Android; Wavelet Turbulence; Simulation GPU; Fire simulation 3D;

  Sammanfattning : Animation of fire and fluids has been around for at least 20 years in the field of computer graphics. These animations have over the years progressed into real-time simulations running on the GPU and further refined, thanks to modifications such as vorticity and wavelet turbulence, adding higher visual detail. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som bör vägas in vid investering av solceller : Miljöanalys av de vanligaste solcellerna på marknaden

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lovisa Olsson; [2019]
  Nyckelord :life cycle assessment; payback time; solar power; LCA; utsläpp; återbetalningstid; EPBT; CPBT;

  Sammanfattning : Four solar cells dominate the Swedish market today and are divided into two groups; first generation and second generation. The first generation involves of two silicone solar cells called mono-and multicrystalline solar cells. These solar cells were, as the name indicates, first on the market and today receive the highest efficiency. LÄS MER