Sökning: "Lovisa Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Lovisa Olsson.

 1. 1. Vägen mot en avvecklad jämställdhetspolitik i EU? : En fallstudie av EU:s jämställdhetsstrategier mellan 2006-2019 med historisk institutionalism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lovisa Olsson; [2019]
  Nyckelord :EU; equality; strategy; new institutionalism; historical institutionalism; case study; process tracing; EU; jämställdhet; strategi; nyinstitutionalism; historisk institutionalism; fallstudie; process tracing;

  Sammanfattning : This study is a case study that observes the development of equality strategies in the European Union. After the former strategy for equality ended in 2015 there has been expectations that the European Commission would present a new strategy for equality. LÄS MER

 2. 2. Hur 5-åringar med läpp- käk- gomspalt presterar vid återberättande av Bussagan jämfört med barn utan spalt

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Theresa Dahlström; Lovisa Olsson; [2018]
  Nyckelord :Läpp- käk- gomspalt LKG ; narrativ förmåga; Narrative Scoring Scheme NSS .; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med föreliggande studie var att undersöka den narrativa förmågan vid återberättande hos 5-åringar med unilateral läpp- käk-gomspalt (LKG) jämfört med jämnåriga utan spalt, samt att undersöka den narrativa bedömningsmatrisen Narrative Scoring Scheme (NSS) som kompletterande analysmetod av återberättartestet Bussagan. LÄS MER

 3. 3. Yrkesverksammas upplevelser av sina förutsättningar för arbetet med våldsutsatta kvinnor i missbruk inom ideell sektor : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Kajsa Olsson Panzar; Lovisa Nordén Ejderstav; [2018]
  Nyckelord :Non-profit; professionals; abused women; addiction; ideell sektor; yrkesverksamma; våldsutsatta kvinnor; missbruk;

  Sammanfattning : Studien syftar till att försöka förstå vilka förutsättningar yrkesverksamma inom ideella organisationer upplever sig ha i arbetet med målgruppen - våldsutsatta kvinnor i missbruk. Vilka kontexter de yrkesverksamma upplever att deras ideella organisationer verkar inom samt hur de agerar i förhållande till samma kontexter i arbetet med målgruppen. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av cancerrelaterad smärta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Persson; Kristina Olsson; [2018]
  Nyckelord :Cancer; Cancer-related pain; Experience; Patient; Cancer; Cancerrelaterad smärta; Upplevelse; Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas närmare 60 000 personer av befolkningen i Sverige av cancer. Många personer med cancer drabbas av cancerrelaterad smärta också. LÄS MER

 5. 5. Höras i media? Leg, tack! En kvantitativ innehållsanalys av representationen av ungdomar i Sveriges fem största tidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Michaela Karlén; Lovisa Olsson; Shadi Rostamzadeh; [2017-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractThis study is a media analysis of the representation of adolescents in Swedish news media, undertaken during the spring 2017.Theories about diversity and representation state that the media should reflect different groups of the society. As one of these groups young people have a right to be represented in the media. LÄS MER