Sökning: "Lovisa Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Lovisa Persson.

 1. 1. En studie om konsumentbeteende : Hur påverkas konsumenter av hållbar marknadsföring?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Moa Persson; Lovisa Strid; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Employer branding. Attrahera rekrytera och behålla rätt personal. : En kvalitativ studie på ett industriföretag.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Persson; Lovisa Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; extern employer branding; intern employer branding; employer value proposition.; Arbetsgivarvarumärke.;

  Sammanfattning : När nya företag etableras ökar konkurrensen mellan företag gällande att behålla befintliga medarbetare samt attrahera och rekrytera nya medarbetare. Detta medför att företag blir tvungna att fokusera mer på arbetet med sitt arbetsgivarvarumärke, det vill säga employer branding för att säkra deras fortsatta framgång i framtiden. LÄS MER

 3. 3. Jag känner mig trygg och har inget att tillföra - Vårdnadshavares perspektiv på samverkan, delaktighet och inflytande i det svenska fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lovisa Nolin; Linda Persson; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; fritidshem; inflytande; kommunikation; samverkan; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur vårdnadshavarnas perspektiv undersöka hur samverkan sker mellan hemmet och fritidshemmet, hur vårdnadshavarna upplever sig vara delaktiga samt ha inflytande i den fritidshemspedagogiska verksamheten. Den valda metoden i studien är semistrukturerade, kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 4. 4. ”Det var bara där uppe som den var mycket sne” : En learning study om vardagsteknik i förskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Johanna Persson; Lovisa Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Learning study - Stödyta - Teknik i förskolan - Tyngdpunkt - Variationsteori;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att genom förskollärarens förhållningssätt ta reda på hur förskolebarns förståelse kan utvecklas för ett teknikrelaterat lärandeobjekt. För att ta reda på det har en learning study genomförts. Lärandeobjektet är tyngdpunkt och stödyta. LÄS MER

 5. 5. Adaptation and variability of Aedes aegypti in relation to food in the southernmost fringe of its distribution - An interdisciplinary approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Josefin Persson; Lovisa Björnberg; [2019]
  Nyckelord :Aedes aegypti; Population dynamics; Variability; Adaptation; Statistics; Biology and Life Sciences; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Aedes aegypti is the well-spread main vector of dengue and other viral diseases and in means of mosquito control, it is important to understand adaptation and variability within the species. This study has considered eggs of Ae. aegypti from two close regions in the area of Buenos Aires. LÄS MER