Sökning: "Lovisa Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Lovisa Persson.

 1. 1. Fysioterapeutiska interventioner och deras påverkan på personer med whiplashassocierad smärta : En systematisk litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lovisa Ekholm; Moa Persson; [2020]
  Nyckelord :Nacksmärta; ospecifik smärta; WAD;

  Sammanfattning : Introduktion: Termen Whiplash Associated Disorders, WAD, är en beskrivning på en piskliknande rörelse som ofta uppkommer vid en påkörning bakifrån. Detta kan medföra skelett- och mjukdelsskador av halskotpelaren. Graden av WAD klassificeras enligt Quebec Task Force Classification, QTFC, utifrån symtom och kliniska fynd. LÄS MER

 2. 2. Gravida kvinnors upplevelser av nedstämdhet och depression

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linn Persson; Lovisa Stenbeck; [2020]
  Nyckelord :Depression; Depressive disorder; Experiences; Pregnancy; Vulnerability; Depression; Graviditet; Nedstämdhet; Sårbarhet; Upplevelser;

  Sammanfattning : De gravida kvinnorna befann sig i en extra sårbar livssituation som visade sig bero på olika faktorer, såsom graviditetsrelaterade faktorer, socioekonomisk utsatthet, svåra livshändelser och hur de upplevde mötet med vården. Sjuksköterskan kan komma att möta dessa kvinnor på vårdcentraler, somatiska och psykiatriska vårdavdelningar, akutmottagningar samt andra vårdinrättningar. LÄS MER

 3. 3. Sällskapsdjurs effekt på omvårdnad hos personer med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Lovisa Stenberg; Therese Persson; [2020]
  Nyckelord :Dementia; nursing; pets; literature review; Demens; litteraturöversikt; omvårdnad; sällskapsdjur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är ett samlingsbegrepp av olika sjukdomar som angriper hjärnan, i Sverige insjuknar det ca 25 000 personer per år i demenssjukdom. Det kan innebära svårigheter att vårda personer med demens på grund av bland annat kommunikationssvårigheter och aggression. LÄS MER

 4. 4. Frihet eller skydd? : #dearcondom-kampanjens påverkan på motivationen att använda kondom

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Lovisa Persson; Sanna Vanno; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige är tillgång till och kunskap om kondomer bra. Motivation är tillsammans med kunskap och förmåga viktiga faktorer som påverkar kondomanvändning. Denna studie har till syfte att studera om kampanjfilmen #dearcondom påverkar motivationen till att använda kondom. LÄS MER

 5. 5. Mötet med HIV-smittade patienter : Utifrån sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Lovisa Persson; Hanan Moalim; [2019]
  Nyckelord :Fördomar; HIV; Kunskap; Sjuksköterska; Upplevelse; Vård;

  Sammanfattning : .... LÄS MER