Sökning: "Lovisa Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Lovisa Pettersson.

 1. 1. Employer branding. Attrahera rekrytera och behålla rätt personal. : En kvalitativ studie på ett industriföretag.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Persson; Lovisa Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; extern employer branding; intern employer branding; employer value proposition.; Arbetsgivarvarumärke.;

  Sammanfattning : När nya företag etableras ökar konkurrensen mellan företag gällande att behålla befintliga medarbetare samt attrahera och rekrytera nya medarbetare. Detta medför att företag blir tvungna att fokusera mer på arbetet med sitt arbetsgivarvarumärke, det vill säga employer branding för att säkra deras fortsatta framgång i framtiden. LÄS MER

 2. 2. ”Det var bara där uppe som den var mycket sne” : En learning study om vardagsteknik i förskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Johanna Persson; Lovisa Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Learning study - Stödyta - Teknik i förskolan - Tyngdpunkt - Variationsteori;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att genom förskollärarens förhållningssätt ta reda på hur förskolebarns förståelse kan utvecklas för ett teknikrelaterat lärandeobjekt. För att ta reda på det har en learning study genomförts. Lärandeobjektet är tyngdpunkt och stödyta. LÄS MER

 3. 3. Vård av barn på sjukhus- Familjens erfarenheter : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Pettersson; Annelie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Barn inneliggande på sjukhus; erfarenheter; familj; föräldrar; syskon;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett barn blir sjukt och beroende av sjukhusvård har familjen en mycket betydelsefull och ibland ovärderlig roll i vårdandet. Att som barn vara inneliggande på sjukhus kan upplevas som en stor omställning för barnet och dess familj. LÄS MER

 4. 4. Billigt eller dyrt, udda eller jämt? : - Hur prisprecisionseffekten påverkar Willingness to pay

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa Axenfalk Pettersson; Wilhelm Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Price precision effect; WTP - willingness to pay; rounded price; precise price; just below price; list price and real estate transaction.; Prisprecisionseffekten; WTP - Willingness to pay; avrundat pris; precist pris; just below pris; utgångspris och bostadstransaktioner.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Billigt eller dyrt, udda eller jämt? - Hur prisprecisionseffekten påverkar Willingness to pay Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Lovisa Axenfalk Pettersson och Wilhelm Ericsson. Handledare: Jonas Kågström. Datum: 2018 - Maj. LÄS MER

 5. 5. Ta med arbetet till naturen : Ett utomhuskontor för framtidens hållbara samhälle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Lovisa Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Utomhuskontor; utekontor; miljöpsykologi; utomhuspedagogik; folkhälsa; landskapsarkitektur; utomhusmöbel; produktdesign; småskalig produktion; innovation; hållbart samhälle; social hållbarhet; hållbar samhällsrelevans; offentlig utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Detta examensarbete bygger på möjligheten och längtan om att få arbeta utomhus med kontorsarbete. Vi tillbringar stora delar av våra liv på våra arbetsplatser. Ofta är det inomhusarbete, främst framför en dator eller ett skrivbord. Vi har få soldagar i Sverige och behöver dagsljus och utomhusvistelse för att må bra. LÄS MER