Sökning: "Lovisa Rendert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovisa Rendert.

  1. 1. Statlig kreditgaranti som styrmedel för energieffektivisering av flerbostadshus

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Författare :Daniel Nylund; Lovisa Rendert; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The purpose of this paper was to investigate the possibilities of introducing a state credit guarantee for energy efficiency of apartment buildings. Heating and hot water in apartment buildings account for about 8% of Sweden's total energy use and many of the buildings have potential to greatly reduce its energy use. LÄS MER